V květnu 2009 jsem rojem osadil zvláštní úl podobný ležanu, s šikmými bočními stěnami, bez klasických rámků. Protože tvarem připomíná necky, říkám mu neckový úl. Námět jsem získal od Ivana Černého a také na zahraničních stránkách. Ivan má s tímto úlem několikaleté zkušenosti a říká mu “medná kráva”. V zahraničí toto provedení včelího příbytku nazývají “Top Bar Hive” (TBH), neboli česky úl s trámky nebo jen s horními loučkami.
K čemu je takový divný úl dobrý? Lze v něm sledovat budování hnízda a život včel blízko k jejich přirozeným podmínkám. Od nich se liší snad už jen tím, že si v něm včely nemohou postavit plásty úplně libovolně - to bychom je nemohli rozebrat. Proto se včelám dá návod ke stavbě na horních loučkách, resp. trámcích. Boční stěny úlu se směrem dolů zešikmují proto, aby se plásty na trámcích daly snáze a bez rozlámání vybrat nahoru.


Příprava k osazení - horní trámky s proužky mezistěn, uprostřed laťkové výztuhy pro budoucí dílo


Úl na svém místě po osazení rojem 21. května 2009


Pohled dovnitř - budování díla


Prohlídka 23. června 2009 se vzácnou návštěvou Doc. Vladimírem Ptáčkem, autorem snímku


Kontrola stavu hnízda 11. července 2009


Jeden z plástů, v něm med, dělničí i trubčí plod (11.7.2009)


Další plást s plodem a pylem (11.7.2009). Všimněte si dvojího směru buněk, nahoře a dole - tedy žádná přísná pravidelnost jako na člověkem vyrobené mezistěně.


V červnu 2010 jsem osadil druhý neckový úl v hezčím provedení a se zasklenými bočními stěnami, z dílny ing. Tomáše Heřmana, …


… tak probíhá stavba plástů v něm, snímek z 30. června.


Čekáme na jaro, všichni; foceno 19.2.2011.


Další informace o neckovém/TBH úlu
- v zahraničí:
Top Bar Hives - Kenya Top Bar Hive
BackYardHive
Bee Natural - Top Bar Hives
Top Bar Beekeeping at Hirschbach Apiary
Bienenkisten
- u nás:
info a diskuse na Fascinovaném včelaři
další tamtéž