DROBNÉ ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA VČEL A MÉHO VČELAŘENÍ


Svobodně a nerovně
V podmetu bez rámků a mezistěn včely staví svoje dílo i takto nepravidelně a zakřiveně. Proč asi? (5.5.2008)


Včely (ať?) si dělaj’ co chtěj’…
Včelstvo v nástavku přidaných 11 mezistěn postavilo i takovéto příčné mosty ve dvou uličkách blízko bočních stěn (25.5.2008)


Bez předlohy včely staví dílo skutečně jinak
Obrázek navazující na předchozí dva - když včely měly možnost stavět v úlu dílo bez předlohy (počátečních proužků díla), stavěly plásty nesouběžně. Pouze úl vlevo dole je stavba podle startovacích proužků díla. Nejvíce se mu podobá stavba plástů v kruhovém úlu - košnici (vpravo uprostřed). Z experimentů É. Warré, převzato z The Beekeepers Quarterly, No92, June 2008.


Med nejen v buňkách v plástu
Mezi durofolovou folií a rámky včely někdy takto uloží med - do netypických medových komůrek (24.5.2008)


Plásty z plastu?
Včely “zatlačily” buňky do stěn plemenáčku ze Styroduru, kde jim bylo těsno - jen 4 rámky 42×17 cm (2007)


Doba rojení
Když si usmyslí, že budou rojit, tak vyrojí (25.5.2008)


Samotářky v nástavku
Samotářky obsadily nástavek Optimalu dříve než včely medonosné - umístily v něm svoje buňky s vajíčky (červen 2008). Možná konec soliterity a začátek sociality … :-)


Nástavkové úly ze sololitu
V červnu 2006 jsem oddělky osadil 10 nízkonástavkových úlů Optimal ze sololitu (viz pět úlů vpředu vpravo), když ostatní včelstva jsou v celodřevěných nástavcích (jako úly vlevo). Od léta 2007 je v těchto úlech 15 včelstev.


Provedení sololitového nástavku
Nástavek je z dřevěných rámů a stěny ze sololitu. Včely oddělují od vnějšího prostředí pouhé 4 mm materiálu. Proto těmto nástavkům říkám “otužovací”. Dva roky prověřily, že v otužovacích nástavcích včely žijí stejně dobře jako v jiných úlech. Medné výnosy byly v r. 2007 i 2008 shodné se včelstvy v celodřevěných nástavcích. Nutně se nabízí otázka: Jaký je skutečný význam izolace úlových stěn?


Trubčina s pylem
Med a pyl včely ukládají obvykle do dělničího díla. V trubčině mají někdy med a ještě řidčeji pyl, jako je tomu v dolním plástu na snímku (2008).


Mravenci v úlu
Mravenci jsou častými obyvateli úlů, nejčastěji se usídlí v uteplivkách. Na snímku se uhnízdili mezi vrchní folií z Durofolu a polystyrenovou uteplivkou v úlové střeše, částečně i v polystyrenu (17.7.2008).


Kde se ukrývá kleštík
Víte, kde nejčastěji a poměrně bezpečně přebývá kleštík včelí (Varroa destructor) v čase, kdy není na plodu? Mezi tergity včely - viz snímek, kde se i snadno dostane k potravě - nabodává včelu a saje hemolymfu (20.10.2008).


Tak kladou trubčice
Pokud je včelstvo více dnů bez matky a otevřeného plodu, mohou ji v kladení vajíček nahradit včely dělnice - tzv. trubčice. Z jejich vajíček se ale líhnou pouze trubci a protože se obvykle vyvíjejí v dělničích buňkách, jsou malí - tzv. “trubčíci”. Trubčice často kladou více (i když ne vždy!) vajíček do buňky.


Trubčí plod
Rámek 42×17 cm se zavíčkovaným trubčím plodem.


Dívčí válka
Po skončení snůšky včely vyhánějí trubce z úlu. Takto se trubci někdy na krátký čas shlukují blízko česna, než odejdou nadobro…


Zimní chomáč pod strůpkem
Zimní chomáč včel pod strůpkem z průhledné folie (Durofol). Obvykle má chomáč v půdorysu přibližně kruhový tvar. Na výšku bývá protáhlý, pokud je včelstvo dostatečné síly a má odpovídající výšku díla (plástů).


Příprava na sezonu
Nově vyrobené nástavky Optimal z vejmutovky před sezonou, po nátěru a před impregnací parafinem (r. 2010).


Stavební rámek
Začátek stavby trubčiny ve stavebním rámku, květen 2010.


Začátek vytáčení medu
Medové plásty připravené k vložení do medometu. Zatímco se jedna várka plástů vytáčí, další se připraví - odvíčkuje.


Vlastní vytáčení medu
Plásty medu vložené do zvratného medometu na 16 rámků před jeho startem.


Zahraniční návštěva 12. listopadu 2010
Prohlídka farmy, zleva Henk Kok (Holandsko), Zdeněk Opatrný, Ivan Černý, John Kefuss (Francie).


S týmiž hosty při občerstvení a besedě
Zleva u stolu Zdeněk Opatrný, Henk Kok, Ivan Černý, Gert-Jan Schreuder (Holandsko), John Kefuss.


Propolis v česnu
Někdy se včely snaží zmenšit česno propolisem, obvykle v době náletů slídilek.


Cezení medu
Nečistoty se z medu dokonale odstraní přecezením přes uhelonové síto.


Stavba díla na plastové mezistěně s buňkami velikosti 4,9 mm - první zkušenosti ze sezóny 2013

Některé včelstvo takovou mezistěnu pokazí…

… jiné na ni plást postaví takto pěkně…

… a bez problému ho použije k chovu plodu.


Dva způsoby víčkování medu včelami
Medové plásty ze dvou včelstev, jedno používá tzv. tmavé, neboli mokré víčkování (horní plást), druhé víčkuje bíle, neboli vzdušně. Pro kraňské plemeno je typické bílé víčkování. Takové plásty se snáze odvíčkují.