MOUDRA JINÝCH - pro zamyšlení a poučení


Věda není suma faktů, ale způsob myšlení.
Richard Dawkins

Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.
Charlie Chaplin

Celý život mám postavený na tom, že slušné vztahy mezi lidmi jsou základ.
Lubor Blažek, trenér českých basketbalistek po získání stříbrných medailí na světovém šampionátu na domácí půdě, 5.10.2010

Racionální člověk bez citů není úplný a citový člověk bez rozumu může být i nebezpečný.
Karel Janeček, 2014

Všechna moc korumpuje, a absolutní moc korumpuje absolutně.
baron John Acton, 1887

Nemůžete-li být jiným příkladem, tak aspoň příkladem odstrašujícím.
Albert Einstein

Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám.
Miroslav Horníček

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas.
Victor Hugo

Kdo předběhne svou dobu, musí na ni obvykle počkat na místech nikoli nejpříjemnějších.
J. Lee

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině.
G. B. Shaw

Piš jenom tehdy, když jsi přesvědčen, že řekneš čtenáři něco nového.
ruský spisovatel

Každý by se chtěl dožít vysokého věku. Nikdo ale nechce být starý.

Mám velké zásluhy o českou literaturu - nikdy jsem nic nenapsal.
Miloš Kopecký

Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.
Michelangelo

Několikrát jsem si vyměňoval názory s jistým idiotem a zdá se mi, že jsem zhloupl.
G. B. Shaw

O mnohé věci se nepokusíme nikoli proto, že jsou obtížné, ale obtížné jsou proto, že se o ně nepokusíme.
Seneca

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plní pochybností.
B. A. Russel

Ze dvou různých mínění vítězívá vždycky spíše to hlučnější.
J. Čapek

Každý člověk chybuje, ale jen hlupák ve svých chybách setrvává.
Cicero

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl.
Maurice Chevalier

Člověk neztrácí autoritu přiznáním chyby, ale tehdy, když se snaží kritice zabránit.

Chceš-li někomu uškodit, chval ho, ostatní na něm začnou hledat chyby.

Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme vše, čemu jsme se naučili.

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na miliony lidí, kteří vám neprovedli nikdy nic špatného.
Hubbard

Pravda je víc než moc, protože je trvalá.
Karel Čapek, 22.9.1938

Dnes je první den zbytku vašeho života.
Dale Carnegie

Máme dost lidí, kteří říkají, jak to je - teď potřebujeme několik lidí, kteří řeknou, jak by to mohlo být.
Robert Orben

Nebojte se dělat velké kroky. Dvěma krátkými skoky propast nezdoláte.
David Lloyd George (1863-1945)

Bouře přiměje duby zakořenit hlouběji.
George Herbert (1593-1633)

Chudí jsou ti, kteří tráví všechen čas prací jen proto, aby si vydělali na svůj nákladný životní styl, a stejně jim to nestačí.
José Mujica, prezident Uruguaye


V sebekritice platí šmahem,
dvě prosté devizy:
Zameť si před vlastním prahem,
a svinstvo nahrň před cizí.
- epigram Karla Havlíčka Borovského

V noci špatně se mu spalo,
protože měl moc,
možná že kdyby měl málo,
spal by celou noc.
- z textu jedné písně od Jiřího Suchého