Došlo ke změně majitele ochranné známky Vigor® - viz Stránky majitele OZ

Chov Vigor (matky, včely, včelstva) je zapsán v registru ochranných známek (OZ). Proto kupující může matky Vigor® chovat pouze pro vlastní potřebu, na prodej jen v případě uzavření licenční smlouvy s majitelem ochranné známky.

Národní ochranná známka - zapsána na Úrade priemyselného vlastníctva SR, pod č. 186787, zapsaná dne 16.8.1999, s platností práva přednosti od 20.2.1997.

Mezinárodní ochranná známka - zapsána u WIPO (World Intellectual Property Organization) v Ženevě pod č. 826526, s platností mezinárodního zápisu od 30.3.2004.


O významu ochranných známek - dokument ke studiu:
Brožurka o ochranných známkách, slovensky, [PDF, 645 kB]


Matky Vigor® může prodávat jen chovatel, který uzavřel licenční smlouvu s majitelem ochranné známky a získal tak licenci pro tento účel. Licenční smlouva upravuje podmínky prodeje matek, včel a včelstev Vigor®. Chovatel s licencí nemůže prodávat inseminované matky Vigor®, smí prodávat matky volně pářené, neoplozené, matečníky, včely, včelstva (i oddělky).

Chovatelé s licencí na prodej včel a matek Vigor®:
- jejich přehled je na stránce nového majitele ochranné známky.