Jméno: Ing. Květoslav Čermák, CSc. (* 1956)

 • Pocházím z Koclířova u Svitav, kde jsem začal v r. 1970 samostatně včelařit
 • Absolvoval jsem Střední zemědělskou technickou školu v Moravské Třebové (1972-1976)
 • Vystudoval jsem Vysokou školu zemědělskou v Brně, zootechnický obor (1976-1981)
 • V letech 1981-1983 jsem absolvoval studijní pobyt na Výzkumném ústavu včelařském v Dole
 • Poté jsem se stal zaměstnancem ústavu - pracoval na jeho pracovišti - Výzkumné stanici včelařské v Prostějově (1984-1985)
 • V letech 1985-1996 jsem pracoval ve Výzkumném ústavu včelařském v Liptovském Hrádku (SR) jako výzkumný pracovník
 • V r. 1989 jsem obhájil disertační práci na Vysoké škole zemědělské v Brně u Prof. S. Kubišové, na téma “Hodnocení medné užitkovosti včely medonosné”
 • Od r. 1997 do dubna 2008 jsem byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu včelařském, s.r.o., Dol, na pracovišti Pokusný včelín v Zubří, jako vedoucí pracoviště a výzkumný pracovník.
 • V současnosti se věnuji šlechtění včel kmene Vigor na vlastní farmě a šlechtitelské stanici v Petrušově. Svoji skromnou badatelskou činnost realizuji ve vlastním chovu včel a od r. 2011 také jako člen a funkcionář Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum.


Publikované práce

Práce jsou seřazeny chronologicky od nejnovějších ke starším.
Jde o výběr prací, převážně o články ve včelařských časopisech.
Žlutým textem jsou odlišeny původní práce.

2022

 • Čermák K: 200 let od narození objevitele podstaty dědičnosti, Gregora Mendela. Moderní včelař 2022, č.7, s.8-11
 • Čermák K: Využití genetiky v plemenitbě včel. Moderní včelař 2022, č.7, s.12-13

2021

 • Čermák K, Sládek K a kol.: Ekologie a zdraví včel. Vyd. Pavel Mervart 2021, 149 s.

2018

 • Čermák K: Posilme hygienické chování včel. Moderní včelař 2018, č.4, s.20-22

2017

 • Čermák K: Bodavost kříženců - výmysl nebo realita? Moderní včelař 2017, č.5, s.42-45

2016

 • Čermák K, Sládek K a kol.: Ekologie chovu včel. Vyd. Pavel Mervart 2016, 291 s.
 • Čermák K: Vývoj napadení plodu kleštíkem. Moderní včelař 2016, č.1, s.23-25
 • Čermák K: Teplota v hnízdě včelstva ovlivňuje vývoj nákaz. Moderní včelař 2016, č.2, s.30-31

2015

 • Čermák K: Proč je více napaden kleštíkem trubčí plod. Moderní včelař 2015, č.6, s.28-29
 • Čermák K: 150 let od Mendelova objevu podstaty dědičnosti. Moderní včelař 2015, č.3, s.40-41

2014

2013

2012

 • Čermák K: Sběr potravy a tvorba medných zásob včelami. In: Věda a výzkum včelařské praxi, Sborník konference, Olomouc, 20. října 2012, vyd. UP Olomouc, s.17
 • Čermák K, Titěra D, Janoušek J, Sedláček J, Cimala P: Stanovisko chovatelské komise ČSV k článku. Moderní včelař 2012, č.2, s.57-58

2011

2010

 • Danihlík J, Čermák K: Objevena příčina CCD? Moderní včelař 2010, č.6, s.190
 • Čermák K: Ekologia populacyjna roztoczy Varroa. Pszczelarstwo 2010, č.10, s.2-4
 • Čermák K: Vedení včelstev podle K. Čermáka. Moderní včelař 2010, č.3, s.97-99
 • Čermák K: Martinův varroakalkulátor. Moderní včelař 2010, č.2, s.XXIII-XXIV
 • Čermák K: Odhad varroatolerance včel ze spadů na podložce. Moderní včelař 2010, č.2, s.XXI-XXII
 • Čermák K: Časové faktory v reprodukci kleštíka. Moderní včelař 2010, č.1, s.27-28
 • Čermák K: Jak zimują roztocza Varroa destructor. Pszczelarstwo 2010, č.1, s.7-8

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

 • Čermák K, Titěra D, Kašpar F: Kontrola čistoty populací včely medonosné pomocí znaků na křídlech. In: Sborník tezí z mezinárodní konference XVIII. Genetické dny, České Budějovice 1998, s.168
 • Čermák K, Foff V: Matky - databázový program pro evidenci včelích matek a výpočet plemenných hodnot. In: Sborník tezí z mezinárodní konference XVIII. Genetické dny, České Budějovice 1998, s.73

1997

 • Čermák K: Plemenitba včiel na Slovensku v roku 1996. Včelár 1997, č.5, s.72
 • Čermák K, Čermáková T: Z konferencie v Pulawách. Včelár 1997, č.4, s.57

1996

 • Čermák K: Príručka chovateľa včelích matiek. Ústav včelárstva Lipt. Hrádok 1996, 43 str. + 14 příl.
 • Čermák K: Vplyv inbrídingu na niektoré vlastnosti včiel. J. Farm. Anim. Sci. XXIX, 1996, s.217-222
 • Čermák K: Breeding of original Carniolan bees in Slovakia. In: XXXIII Naukowa konferencja pszczelarska. Pulawy, 12.-13. 3. 1996. 1996, p.22
 • Čermák K: Advances in honey bee breeding by using of breeding values and selection indexes. In: XXXIII Naukowa konferencja pszczelarska. Pulawy, 12.-13.3. 1996. 1996, p.21
 • Čermák K: Rodný list každej matke. Včelár 1996, č.7-8, s.114-115
 • Čermák K: Chovateľská evidencia po novom. Včelár 1996, č.6, s.88-89
 • Čermák K: Plemenárska práca na ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku. Včelár 1996, č.4, s.56-57
 • Čermák K: Počítače na pomoc plemennému chovu včel. Včelařství 1996, č.7, s.148-149

1995

 • Kašpar F, Cimala P, Čermák K: Correlation of hygienic test with intensity of chalk brood disease. In: Proceedings of the Symposium “Bee breeding on the islands”, Vis, Croatia, 19.-26.4. 1995. 1995, p.83-85
 • Čermák K, Foff V: Program for data filling on the performance recording of honey bee colonies and for computing of the queen breeding value on the peresonal computer. In: Proceedings of the Symposium “Bee breeding on the islands”, Vis, Croatia, 19.-26.4. 1995. 1995, p.80-82
 • Čermák K: Hygienic test as a parameter of honey bee resistance to infective brood diseases. In: Proceedings of the Symposium “Bee breeding on the islands”, Vis, Croatia, 19.-26.4. 1995. 1995, p.64-67
 • Čermák K: Calculating of inbreeding coefficients of bees from pedigree in the bee breeding program. In: Proceedings of the Symposium “Bee Breeding on the Islands”, Vis, Croatia, 19.-26.4. 1995. 1995, p.39-42
 • Čermák K: Z návštevy v Rakúsku. Včelár 1995, č.12, s.184-185
 • Čermák K: Zmeny v organizácii plemenného chovu včiel na Slovensku. Včelár 1995, č.5, s.72-73

1994

 • Čermák K: The possibility of selecting bees for resistance against varroa In: New perspectives in varroa, Řež, Czech Rep.1993, Internat. Bee Res Assoc., Ed. A. Mateson, 1994, p.56-57
 • Čermák K: Včelaření v nízkonástavkových úlech. Vlastní vydání. 1994, 47 s.   [600 kB]
 • Čermák K: Možnosti chovu včel odolných proti chorobám plodu. Včelařství 1994, č.1, s.9

1993

 • Čermák K: Stanovení míry inbrídingu včel z rodokmenu a možnosti selekce na odolnost včel proti chorobám plodu. Výzk. zpráva. ÚVč L.Hrádok. 1993, 19 s.
 • Čermák K: Čistokrvná plemenitba alebo kríženie? Včelár 1993, č.8-9, s.123
 • Čermák K: Metódy plemenitby II. Včelár 1993, č.5, s.71
 • Čermák K: Metódy plemenitby I. Včelár 1993, č.4, s.55
 • Čermák K: Nakolik jsou trubci potřební? Včelařství 1993, č.6, s.132-133

1992

 • Kubišová S, Háslbachová H, Čermák K: Vplyv veľkosti úľového priestoru na rozvoj funkcie včiel - robotníc. Poľnohospodárstvo 38, 1992, č.1-2, s.117-124
 • Čermák K: Možnosti selekcie včiel na odolnosť proti chorobám včelieho plodu. Včelár 1992, č.2, s.20-21
 • Čermák K: Nová cesta boje s chorobami - chov rezistentních včel. Včelařství 1992, č.5, s.110-111

1991

 • Čermák K: Měření inbrídingu včel a hodnocení odolnosti proti chorobám plodu. Výzk. zpráva. VÚVč Lipt. Hrádok. 1991, 21s.
 • Čermák K: Význam inseminácie pre šľachtenie včely mednonosnej. Včelár 1991, č.4, s.59-60
 • Čermák K: Nové poznatky o dedičnosti mednej úžitkovosti. Včelár 1991, č.1, s.16-17
 • Čermák K: K zazimování včelstev. Včelařství 1991, č.7, s.120
 • Čermák K: Lysenkismus a včelařství. Včelařství 1991, č.4, s.62
 • Kubišová S, Háslbachová H, Čermák K: Obsáhne matka feromony nástavková včelstva? Včelařství 1991, č.2, s.28-29

1990

 • Čermák K: Vyberajú si včely výhodnejšie zdroje potravy? Včelár 1990, č.8, s.174-176
 • Čermák K: Je včela medonosná domáce zviera? Včelár 1990, č.7, s.146
 • Čermák K: Ako kŕmiť včelstvá. Včelár 1990, č.4, s.80-81
 • Čermák K: Včelstvo v znáške. Včelár 1990, č.3, s.58-59
 • Čermák K: Možnosti liniové plemenitby ve šlechtění včel. Včelařství 1990, č.5, s.100-101
 • Čermák K: Zvyšování rentability v chovu včel. Včelařství 1990, č.1, s.2-3

1989

 • Čermák K: HODNOCENÍ MEDNÉ UŽITKOVOSTI VČELY MEDONOSNÉ. Kandidátská disertační práce. Výskumný ústav včelársky Lipt. Hrádok. 1989, 72s.
 • Čermák K: Analýza tvorby medného výnosu. Výzkumná zpráva. VÚVč Lipt. Hrádok. 1989, 55s.
 • Čermák K: Hledání cest k vyšším výnosům v nástavkových úlech. Sborník: Výměna zkušeností z nástavkové technologie. Hradec Králové, 1989. s.32-37
 • Čermák K: Pridávanie matiek do včelstiev. Včelár 1989, č.6, s.128-129

1988

 • Čermák K: Neobvyklé zatmelenie letáča propolisom. Včelár 1988, č.12, s.280
 • Čermák K: Jednoduchý vlhkomer pre termostat. Včelár 1988, č.10, s.236-237
 • Čermák K: Kontrola úžitkovosti včelstiev, individuálny a hromadný výber v chove včiel. Včelár 1988, č.5, s.112-113
 • Čermák K: Význam a technika inseminácie včelích matiek. Včelár 1988, č.5, s.113
 • Čermák K: Kontrola dedičnosti v chove včiel. Včelár 1988, č.3, s.54-55
 • Čermák K: Ošetrovanie včelstiev a plemenitba. Včelár 1988, č.1, s.6-7
 • Čermák K: Hodnocení medné užitkovosti podle složek tvorby medného výnosu. Včelařství 1988, č.12, s.268-269

1987

 • Čermák K: Laboratory measurement of food consumntion by bees. XXXI. Int. Beekeep.Congress Apimondia, Warsaw. 1987, p.89-90
 • Čermák K: Význam některých vlastností včel pro tvorbu medného výnosu. Výzkumná zpráva. VÚVč Lipt. Hrádok, 1987, 60s.
 • Čermák K: Ako vzniká medný výťažok. Včelár 1987, č.9, s.201
 • Čermák K: Zalietavanie včiel. Včelár 1987, č.8, s.174-176
 • Čermák K: Hodnotenie úžitkovosti včelstiev. Včelár 1987, č.6, s.124-125
 • Čermák K: Technika chovu matiek. Včelár 1987, č.4,5, s.86-87,104-105
 • Čermák K: Metódy selekcie. Včelár 1987, č.2, s.30-31
 • Čermák K: Selekcia včely medonosnej. Včelár 1987, č.1, s.8-9
 • Čermák K: Krmení včel prosakovacími krmítky. Včelařství 1987, č.7, s.150-151

1986

 • Kubišová S, Háslbachová H, Čermák K, Andrle L: Influence of brood on honeybee pollination activity in isolation cages. Acta Univ. Agric., fac. Agron. 34, 1986 (2) p.327-333
 • Čermák K: Produkčná schoponosť včelstiev. Včelár 1986, č.9, s.200-201
 • Čermák K: Význam laboratórneho testovania vlastností včiel. Včelár 1986, č.4, s.80-81
 • Čermák K: Jak včely dělají med. Včelařství 1986, č.12, s.266-267
 • Čermák K: Význam kvantitativní genetiky. Včelařství 1986, č.11, s.244-246
 • Čermák K: Ošetřování včelstev v nízkonastavkových úlech. Včelařství 1986, č.7, s.156-157

1985

 • Čermák K: Provozní metoda ošetřování včelstev v nízkonástavkových úlech. In: Zkušenosti s nástavkovým včelařstvím, Hradec Králové. 1985, s.98-106
 • Čermák K: Dlouhověkkost včel a produktivnost. Včelařství 1985, č.12, s.266-268
 • Čermák K: Souvislost rojivosti s celkovým vývojem včelstev. Včelařství 1985, č.5, s.110-111
 • Čermák K: Hodnocení včelstev a selekce. Včelařství 1985, č.4, s.86-88
 • Čermák K: Zásobení včelstev pylem. Včelařství 1985, č.2, s.28-29
 • Čermák K: Johann Gregor Mendel. Zakladatel genetiky byl výtečným včelařem. Včelařství 1985, č.1, s.8-9

1984

 • Čermák K: Letová aktivita včel. Včelařství 1984, č.7, s.147-149
 • Čermák K: Česno a aktivita včel. Včelařství 1984, č.5, s.99-101
 • Bacílek J, Čermák K: Jak správně rozehřívat med. Včelařství 1984, č.3, s.57
 • Titěra D, Čermák K: Vliv mražení na kvalitu plástového pylu. Včelařství 1984, č.1, s.10

1983

 • Čermák K: O produktivnosti včelstva. Včelařství 1983, č.11, s.243-244
 • Čermák K: Ještě o nové soustavě Optimal. Včelařství 1983, č.10, s.226
 • Čermák K: Laboratorní testování užitkových vlastností včel. Včelařství 1983, č.6, s.137-138
 • Čermák K: Plodnost matek a produktivita. Včelařství 1983, č.5, s.100-101
 • Čermák K: Život včelstva v nízkonástavkovém úlu. Včelařství 1983, č.1, s.3-5

1982

 • Čermák K: Mladé matky pro každý včelín. Včelařství 1982, č.12, s.268-269
 • Čermák K: Poznatky z osazování nízkonástavkových úlů. Včelařství 1982, č.11, s.246-248

1981

 • Čermák K: Ošetřování včelstev opylujících květy cibule v izolačních klecích. Diplomová práce. VŠZ v Brně, 1981, 44s.
 • Čermák K, Andrle L, Pravda B: Nástin možností využití nových poznatků z chovu silných produktivních včelstev v našich podmínkách. Práce SVOČ. VŠZ v Brně 1981, 31s.
 • Čermák K, Pravda B: K návrhu moderní úlové soustavy. Včelařství 1981, č.11, s.259-60
 • Čermák K: Chov silných včelstev a rentabilita. Včelařství 1981, č.3,4, s.57-58,80-82